Ivalo Culture

Sitoutunut henkilöstö ja houkutteleva työnantajamielikuva määrittävät pitkällä aikavälillä yrityksen menestyksen mahdollisuudet. Muotoilemme ainutlaatuisen henkilöstökokemuksen tuomalla luovuuden ja magian mukaan arkisiin kohtaamisiin ja prosesseihin. Se on paras keino rakentaa työnantajamielikuvaa.

Ainutlaatuinen henkilöstökokemus ei synny sattumalta. Se ei synny kopioimalla. Vaikuttavan henkilöstökokemuksen luomiseen tarvitaan luihin ja ytimiin menevä emotarina, joka tuo työhön merkityksellisyyttä. Emotarinasta versoo yrityksen strategiaa tukevia käytäntöjä ja johtamistapoja, jotka sitouttavat ja inspiroivat ihmisiä jokapäiväisessä työssään. Sillä ihmiset eivät sitoudu numeroihin tai prosesseihin. He sitoutuvat työyhteisöön ja merkityksellisyyden tunteeseen.

HENKILÖSTÖKOKEMUS | TYÖNANTAJAMIELIKUVA | YRITYSKULTTUURIN MUOTOILU | SISÄINEN VIESTINTÄ