Storytel Kohti suosituinta sisältöpalvelua

Storytel käy kovaa kilpailua on-demand audiopalvelujen ykköspaikasta Suomessa. Kasvun esteenä on ollut etäinen brändimielikuva suomalaisten silmissä.

Loimme Storytelille Ruotsissa määritellyn brändin pohjalta lokalisoidun kommunikaatiokonseptin ”Aina löytyy uusi tarina”, jonka jalkautus aloitettiin monikanavaisesti paikallisten brändilähettiläiden johdolla.

Rakennamme kokonaisuutta tavoitelähtöisesti ja monikanavaisesti. Työkalupakkiin kuuluu mainoskampanjoita, bränditekoja, always on -mainontaa, vaikuttajayhteistöitä ja sisältömarkkinointia. 

Ensimmäisen kahden kvartaalin yhteistyön aikana saimme Storytelin harkinnan nousuun ja spontaani tunnettuus nousi selvästi 26 -> 30 %. Työtä jatketaan jatkuvasti mitaten ja optimoiden kohti tavoitteita.

Vuonna 2022 tulemme olemaan yhä tiiviimpi osa yhteiskunnallista keskustelua, ja tulemme jalkautumaan yhä voimakkaammin kohderyhmien keskuuteen innovatiivisten kumppanoitumisten sekä erilaisten markkinointiviestinnän jalkautusten kautta.