Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

BRAVEDO on työelämän, sote- ja teknologia-alalla toimiva useista kymmenistä liiketoiminnoista koostuva konserni. Aiemmin Barona Group -nimellä toiminut yritysrypäs uudistettiin Bravedoksi, tehtävänään palvella ja kiihdyttää laajemmin omistamiensa yritysten liiketoimintaa ja kulttuuria.

Loimme aiemmin Barona Groupille emotarinan, jonka ytimeksi löydettiin rohkeus. Barona Group nimettiin ”rohkeiden yritysten yhteisöksi” ja tarina rohkeudesta manifestoitiin henkilöstölle ja ryhmän yrityksille. Emotarina otti tuulta alleen ja se vietiin hyvin laajasti ryhmän tekemiseen. Rohkeus on nyt mm. tärkeä rekrytointikysymys tytäryritysten työntekijöitä haastateltaessa.

Koska emotarina yksilöiden ja yritysten rohkeudesta koettiin niin vahvaksi eteenpäin ajavaksi voimaksi, uusi ryhmä haluttiin nimetä BRAVEDO:ksi. Bravedo asemoitiin erottumaan tylsistä korporaatioiden emoyhtiöistä ja pääomasijoittajista täysin omanlaisekseen, uuden maailman bisnestä ja rohkeita uudistajia palvelevaksi. Ilme ja puheentapa luotiin sellaiseksi johon yritys ja sen ihmiset toimialasta tai omistussuhteesta riippumatta haluaa sitoutua, innostavaksi, tyylikkääksi, hauskaksi ja rohkeaksi.